แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เตรียมเปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “What’s Next? Best HR Practice to cope with COVID Situation”

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทำให้มีการปรับตัว เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้  ซึ่งสิ่งสำคัญของการทำงานคือ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของพนักงานและการปรับรูปแบบการทำงาน ซึ่งทำให้พนักงานต้องอาศัยการทำงานระยะไกลมากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่องค์กร-พนักงาน ต้องวางกรอบและปรับการทำงานให้สามารถเติมเต็มศักยภาพในยุคโควิดที่เปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานอย่างมาก จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR ที่จะต้องวางยุทธศาสตร์และปรับแนวคิด พร้อมแนวทางรับมือและแก้ไขในการจัดการบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้แบบวิถีใหม่  ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยเตรียมเปิดเวทีสัมมนารูปแบบออนไลน์  ที่จะมาร่วมแบ่งปันวิธีการ เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในด้านการบริหารบุคลากรของ HR ทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด และหลังสถานการณ์โควิด ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมือสำหรับการก้าวสู่ยุค Next Normal ในอนาคตได้  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. กับหัวข้อ  “What’s Next? Best HR Practice to cope with COVID Situation” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนาฏฤดี  อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นายวิษณุ  ศรีเจริญ  ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน Transformation บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาววิภาสิริ จันทร์เสวี Senior Manager of People and Culture และนายสาย ทิพย์  Operation Manager, Right Management แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย  ไฮไลท์สำคัญที่ต้องติดตามไปกับการทำงานและบทบาทของ HR ในสถานการณ์โควิด พร้อมด้วยมุมมองผ่านประสบการณ์ในการบริหารบุคลากรในสถานการณ์โควิด และแนวทางของ HR หลังสถานการณ์โควิด ปิดท้ายด้วยมุมมองเกี่ยวกับ อนาคต HR หลังรับมือสถานการณ์โควิด ทิศทางสู่การรับมือแบบยั่งยืน  เข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (จำกัดจำนวน) โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 กันยายนได้ที่ https://www.manpowerthailand.com/webinar-registration