‘แม็คโคร’ เตรียมความพร้อมรองรับการจองซื้อหุ้น PO

กำลังอยู่ในช่วงเตรียมพร้อมเสนอขายหุ้นสามัญครั้งสำคัญ สำหรับ บมจ.สยามแม็คโคร หรือ MAKRO เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจค้าส่งแบบ B2B และค้าปลีกแบบ B2C 

ล่าสุดเผยรายละเอียดสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ MAKRO สามารถจองซื้อผ่านตัวแทนรับจองซื้อหุ้น (Subscription Agents) 2 ราย  ทั้งการจองซื้อทางแอปพลิเคชัน SCB Easy และแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking หรือจองซื้อได้ที่สาขาทั่วประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงเทพ 

โดยจะจองซื้อตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ไม่กำหนดจำนวนจองซื้อสูงสุดของการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร) หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้

ขณะที่ผู้จองซื้อรายย่อยซึ่งจะจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small Lot First ผ่านระบบของ SETTRADE สามารถจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agents) 3 ราย ทางแอปพลิเคชัน SCB Easy แอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking และแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-090-9191 ในเวลาทำการ 09.00 – 18.00 น. เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสลงทุนในหุ้นค้าส่งค้าปลีกชั้นนำระดับภูมิภาคครั้งนี้