แม้ความเชื่อมั่นรายเดือนลดลง แต่ผู้ส่งออกยังเชื่ออนาคตดีขึ้น

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ยังคงสะท้อนถึงความกังวลลึกๆของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดย นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ให้ข้อมูลว่า อยู่ที่ระดับ 86.2 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงจากระดับ 87.2 ในเดือนธันวาคม 2559 และถือเป็นการปรับลดลงติดต่อกันเดือนที่ 2 จากการชะลอตัวของกำลังซื้อ หลังจากสิ้นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี 2559 และผู้ประกอบการขนาดใหญ่กังวลต่อค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่ากว่าประเทศในภูมิภาค นอกจากนี้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) ยังกังวลต่อปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ ภาวะการแข่งขัน และต้นทุนการผลิตปรับสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามก็ยังมีข่าวดีอยู่ด้วย เพราะผลสำรวจยังพบด้วยว่า ผู้ประกอบการส่งออกได้ เห็นว่าการส่งออกของไทยปี 2560 มีทิศทางขยายตัวดี จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัว เห็นได้จากคำสั่งซื้อสินค้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 100.4  ในเดือนมกราคม 2560 เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดี จากแรงขับเคลื่อนของภาคส่งออก การใช้จ่ายและลงทุนของรัฐ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/JvsT8

Read Previous

พร้อมมั้ย! เตรียมเงินไว้ แล้วไปช็อปกัน

Read Next

ชิค รีพับบลิค – ริน่า เฮย์ @ ราชพฤกษ์ จุดนัดพบ Inspiration and Experience