แสงสี ‘โคมไฟประดับ’ รับตรุษจีนในหูเป่ย

เอินซือ, 16 ม.ค. (ซินหัว) — ประชาชนเพลิดเพลินกับการเดินชมโคมไฟประดับหลากสีสันริมแม่น้ำก้งสุ่ยในอำเภอเซวียนเอิน แคว้นปกครองตนเองเอินซือ กลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและเหมียว มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ที่ส่องสว่างต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง

(บันทึกภาพวันที่ 14 ม.ค. 2022)