โครงการ ‘น้อยนิด มหาศาล’ ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ส่งมอบพนักงานเก็บขยะและอปพร.ฯ

ตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัท TCC Technology ผู้ขับเคลื่อนโครงการ “น้อยนิด มหาศาล” นำโดย นายอดิศักดิ์ จาบทะเล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด และนางสาวปวีณา มณีวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากากเฟสชิลด์ จำนวน 500 ชิ้น (แรก) ให้กับสำนักงานเขตสาทร โดยมีนายนภพล มนต์มนัสสิทธิ และนายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยนายนันทวุธ นันทพูลสิน หัวหน้าฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย อปพร.เขตสาทร เป็นตัวแทนรับมอบ โดยหน้ากากเฟสชิลด์ดังกล่าวจะนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตสาทร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด19” รวมถึงเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตสาทร เจ้าหน้าที่ตำรวจ กอ.รมน.กทม จิตอาสา และเจ้าหน้าที่อาสาของมูลนิธิฯ ซึ่งปฏิบัติภารกิจประจำจุดคัดกรอง ตรวจเข้มจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ด้านฝั่งตะวันออก ขาเข้า เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 ทั้งนี้ โครงการน้อยนิด มหาศาล มีกำหนดการส่งมอบหน้ากากเฟสชิลด์อีกจำนวน 500 ชิ้น ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนาในวันที่ 27 เมษายน และส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ในวันที่ 30 เมษายน 2563

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/rHzxD

Read Previous

ไทยเบฟ & GC Group ผนึกกำลังส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000 ขวด ให้กระทรวงสาธารณสุข และอสม.ทั่วประเทศ

Read Next

ศูนย์ฯ 1212 OCC ของ ETDA จับมือ อย. แจ้งเตือนก่อนตกเป็นเหยื่อ เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมืออันตราย