โรงกลั่นน้ำทะเลอิสราเอล แปลงน้ำเค็มเป็นน้ำจืดใน 45 นาที

โซเลก, 23 พ.ย. (ซินหัว) — โรงกลั่นน้ำทะเลโซเลกทางตอนกลางของอิสราเอล สามารถเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคในเวลาเพียง 45 นาที ด้วยเทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำทะเลที่เป็นนวัตกรรมใหม่

น้ำจืดสะอาดที่กลั่นจากโรงงานแห่งนี้สามารถหล่อเลี้ยงประชาชนมากกว่า 1.5 ล้านคน ครองสัดส่วนราวร้อยละ 20 ของแหล่งน้ำจืดทั้งหมดของอิสราเอล ซึ่งช่วยบรรเทาวิกฤตขาดแคลนน้ำภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชมคลิป : https://www.facebook.com/bkkwealthandbiz/videos/625809715242861