“ไพวงษ์ เตชะณรงค์” นำทีม “Bangkok Wealth & Biz” มอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

เป็นประจำทุกปีเมื่อช่วงครบรอบนิตยสาร “Bangkok Wealth & Biz” จะมีการจัดงานระดมทุนจากกัลยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์อันสูงสุด ล่าสุดได้นำเงินจำนวน 269,999 บาท ไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)  ถ.ราชวิถี นำโดย นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ ประธานกลุ่มบางกอกทูเดย์ นายภูวนารถ ณ สงขลา บรรณาธิการบริหาร นายจุมพล โพธิสุวรรณ รองบรรณาธิการบริหาร และ นางอังคนา ณ สงขลา บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ ซึ่งมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และคณะรับมอบ

นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ ประธานกลุ่มบางกอกทูเดย์ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของ “Bangkok Wealth & Biz” นอกจากจะเป็นสื่อกลางนำเสนอเรื่องราวของ Trendy Business CSR Lifestyle และ Variety News แล้วยังสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี ๆให้กับสังคม นั่นคือ การระดมทุนหาเงินมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ  เพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมร่วม อาทิ ซื้อครุภัณฑ์ ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น จาก ปี 2560 มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช ถัดมาในปี 2561 มอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากนั้นในปี 2562 มอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ปี 2563 นี้ เราได้มอบให้กับมูลนิธิเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เพื่อช่วยเหลือเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่เป็นเป็นโรคซ้ำซ้อน ที่ต้องมีขั้นตอนและใช้อุปกรณ์ในการรักษาเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก ๆได้หายป่วยแล้วเติบโตเป็นอนาคตของชาติและบ้านเมือง

ไพวงษ์ เตชะณรงค์

นายภูวนารถ ณ สงขลา บรรณาธิการบริหาร “Bangkok Wealth & Biz” กล่าวเสริมว่า โครงการ ร่วมร้อยดวงใจสู่สังคมของนิตยสาร “Bangkok Wealth & Biz” ครั้งนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งทางคณะกองบรรณาธิการยืนหยัดที่จะทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพของผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถือเป็นการตอนแทนสังคมที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสมกับเจตนารมณ์ของ “Bangkok Wealth & Biz” และด้วยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาให้การส่งเสริมและสนับสนุนช่วยบริจาคเงินแทนการมอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ “Bangkok Wealth & Biz”  ในทุกๆปี  จึงถือเป็นโครงการที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่จะสานต่อไปเรื่อย ๆ

ภูวนารถ ณ สงขลา

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กได้รับการดำเนินการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นปีที่องค์กรสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นปีเด็กสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากครอบครัวที่ไม่อาจช่วยตนเอง ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเป็นและเหมาะสมที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และมีความจำเป็นเพื่อพัฒนาด้านการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเด็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีส่งเสริมและให้ทุนแก่แพทย์ และบุคลากรการแพทย์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้เข้ารับการอบรมและศึกษาต่อในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก รวมทั้งส่งเสริมและให้ทุนแก่แพทย์ และบุคลากรการแพทย์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในการทำวิจัย เพื่อนำมาพัฒนาด้านการดูแลรักษาและป้องกันโรคในเด็ก ร่วมมือกับในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับโรคในเด็กแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งร่วมมือ และประสานงานกับสถาบันอื่น เพื่อให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กกำพร้าทั้งชาวไทยและต่างด้าว

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ที่ผ่านมามูลนิธิโรงพยาบาลเด็กร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสาธารณชน 1. บริการเพื่อสาธารณชน บริการให้การสงเคราะห์ ปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และช่วยเหลือค่ายาผู้ป่วยอนาถา ให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เช่น สงเคราะห์ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเลี้ยงชีพ และค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา และให้ความช่วยเหลือค่าน้ำเกลือ ค่ายาและค่าอวัยวะเทียมแก่ผู้ป่วยสามัญบางราย 2. บริการด้านการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 3. สนับสนุนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และจำเป็น หรือในกรณีเร่งด่วนเป็นประจำทุกปี

“ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และทีมงานนิตยสาร Bangkok Wealth & Biz ตลอดจนกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นับได้ว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการเติมเต็มชีวิตให้กับเด็กที่มีเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่ซ้ำซ้อน โดยต้องอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความทันสมัยและเร่งด่วนรักษา ที่มีราคาสูงมาก”

ทั้งนี้ผู้สนใจจะร่วมบริจาคสมทบทุนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สายตรงโทร. 1415 มือถือโทร.08-8874-4671,08-8022-9769 และ แฟกซ์ : 0-2640-9363

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/TbI5L

Read Previous

“เป้ อารักษ์” นำทีมนักแสดงโคตรอินดี้ บวงสรวงหนังสะท้อนสังคม “4 คิงส์ อาชีวะยุค 90s”

Read Next

“ผู้นำคนพิการ” ยื่นหนังสือขอโอกาสจากรัฐบาลที่ไม่ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท โดยถ้วนหน้า