​อธิบดี พส. นำคณะสำรวจพื้นที่ส่งเสริมการศึกษาราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมเยี่ยมชม ร.ร. ชาวเขาเมืองสองแคว

นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อธิบดี พส.) พร้อมด้วย นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดี พส. นายโชคชัย วิเขียรชัยยะ รองอธิบดี พส. และนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดี พส. ได้ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายนพดล ศักดิ์เจริญชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงฯ และนางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นราษฎรบนพื้นที่สูง โดยการสร้างอาคารพักอาศัยให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นราษฎรบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือการประสานความร่วมมือจากพระภู ธรรมนันท์ พระอาจารย์จากศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้นักเรียน/นักศึกษาจากพื้นที่สูงที่เข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในเมืองพิษณุโลกได้มีที่พักอาศัยอย่างเป็นสัดส่วนบนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ในการนี้ อธิบดี พส. ได้เยี่ยมชมโรงเรียนชาวเขาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนพันธ์ไม้ยืนต้นและพันธุ์พืชล้มลุกหลากหลายสายพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/mFViT

Read Previous

“สทท.”เคลียร์พื้นที่ท่องเที่ยวระยองจัด”สื่อสัญจร โอเค ไร้โควิด” กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

Read Next

“สุธัญญา ตาบสุวรรณ” ผู้หญิงเก่งผู้ผลักดัน “อโรเวล่า ออร์แกนิค มอยสเจอร์ เจล” สู่สินค้าไทยรางวัลยอดเยี่ยม ก.อุตสาหกรรม และ สส.ศท.