​One Home พมจ.พิษณุโลก นำพืชสวนครัวที่ปลูกเองมอบให้กับกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานจัดงาน “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธานำไปจัดชุดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แจกจ่ายทั่วจังหวัดพิษณุโลก กว่า 3,000 ชุด

ทั้งนี้ นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้นำทีมหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดพิษณุโลก นำพีชผักสวนครัวซึ่งปลูกโดย บุคลากรหน่วยงาน พม. และผู้รับบริการภายใต้การดูแลของหน่วยงาน พม. ร่วมสมทบให้การสนับสนุน แล้วนำไปส่งมอบให้วัดคูหาสวรรค์ ซึ่งเปิดโรงครัวทำอาหารแจกบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย ในการนี้ นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้นำพืชผักสวนครัว “สมุนไพรไทย” ได้แก่ มะนาว ข่า ตะใคร้ และใบมะกรูด รวมกว่า 200 กก. ร่วมกิจกรรมด้วยดังกล่าว