เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง จัดคอร์ส KPBA The Legend รุ่น 1 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทุกมิติ

 

KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง) ในฐานะผู้ให้บริการบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทยที่ครอบคลุมทุกมิติความต้องการ ล่าสุด ได้จัดคอร์ส KBank Private Banking Academy (KPBA) The Legend รุ่นที่ 1 ที่ต่อยอดแนวคิดจาก KBank Private Banking Academy หรือ KPBA เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ครอบคลุมครบทุกมิติ ทั้งการเงิน การลงทุน เทคโนโลยี สุขภาพ และความสัมพันธ์ พร้อมเป็นพื้นที่สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างรุ่น รวมไปถึงส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการเข้าร่วมกิจกรรมล้นหลาม

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Executive Chairman, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เมื่อโลกเปลี่ยน การลงทุนเปลี่ยน ทุกคนจึงจำเป็นต้องเข้าใจและไม่หยุดยั้งในเรื่องการเรียนรู้ KBank Private Banking ในฐานะผู้ให้บริการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกมิติของทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรักษา สร้างการเติบโต และส่งต่อความมั่งคั่งของลูกค้ากลุ่มบุคคลสินทรัพย์สูง และมีความปรารถอันแรงกล้าที่ต้องการให้ลูกค้าทุกคนได้มีความมั่งคั่งที่สมบูรณ์แบบ และอนาคตที่สมบูรณ์แบบ (Perfect Wealth. Perfect Future.) จึงเป็นที่มาของโครงการ KBank Private Banking Academy (KPBA) โดยก่อนนี้ได้มีการจัดหลักสูตร KPBA Next Generation ขึ้นครั้งแรกในปี 2558 เป็นหลักสูตรสำหรับคนรุ่นต่อไปของครอบครัวที่จะต้องรับช่วงต่อทรัพย์สินและธุรกิจ จัดมาแล้วถึง 5 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรกว่า 400 คน

ล่าสุด โครงการ KBank Private Banking Academy (KPBA) ตอกย้ำแนวคิด ‘การเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง’ เปิดหลักสูตร KPBA The Legend รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการ เรียกว่าเป็น ‘การเรียนรู้หลักล้าน’ โดยให้ความสำคัญใน 4 เรื่อง ได้แก่

1. Alternative Investment การลงทุนนอกตลาดทุนและทรัพย์สินทางเลือก
2. Digitalization เทคโนโลยีที่มากับการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบเชิงบวกในการต่อยอดทางธุรกิจ
3. Quality Aging การมีสุขภาพที่ดี ด้วยบูรณาการแบบองค์รวมที่ยั่งยืน
4. Invest in Yourself ความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนในครอบครัวรวมถึงมิตรภาพและเพื่อนฝูงรอบตัว

หลักสูตร KPBA The Legend รุ่นที่ 1 มีลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการเข้าร่วมประมาณ 30 ท่าน ซึ่งประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหรรมอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน พลังงาน บริการและเทคโนโลยี นอกจากนี้ หลักสูตร KPBA The Legend ยังได้ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศอีกมากมายในหลากหลายแวดวง ไม่ว่าจะเป็น การเงินการลงทุน เทคโนโลยี สุขภาพ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ อาทิ นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark) คุณธนพงษ์ ณ ระนอง Managing Director, Beacon Venture Capital คุณธนะเมศฐ์ อาริยวัฒน์ Venture Director, KASIKORN X รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ นักการละคร นักเขียน ผู้จุดประกายความคิดแรงบันดาลใจ และการค้นหาตัวตน Mr.Eric Cheung (อิริค ชวง) Investment Committee Member, Asian Private Equity Lead, Banque Lombard Odier & Cie SA และ Regina Liu (เรจินา ลิว) Managing Director, Head of Investment Specialist, J.P.Morgan Asset Management เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้งเชื่อมั่นว่า KPBA The Legend จะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่จะช่วยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างรุ่น รวมไปถึงส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/0fmwy

Read Previous

SCN ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด ปีที่ 4

Read Next

สมาคมวารสารศาสตร์ และคณะวารสารฯ มธ. ร่วมทำบุญตักบาตร ‘89 ปี วันสถาปนาธรรมศาสตร์’