24 ก.ย.นี้ เชิญร่วมงาน “20 ปี บนเส้นทางแห่งความหวัง…เสริมพลังโกเช่ร์”

เนื่องในวันโกเช่ร์สากลประจำปีนี้ (International Gaucher Day 2022) สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ.) สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี และซาโนฟี่ ประเทศไทย พร้อมเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน 20 ปี        บนเส้นทางแห่งความหวังเสริมพลังโกเช่ร์ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 . ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม 1 เพื่อขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดการเข้าถึงการรักษาโรคโกเช่ร์ (Gaucher) หนึ่งในโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ที่อยู่ในกลุ่มของ “โรคหายาก” อย่างเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้โรคโกเช่ร์เป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิกกลุ่มแรกที่สามารถเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระบบสาธารณสุขไทย ทำให้ผู้ป่วยหลายชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังถือเป็นโอกาสดีในการเฉลิมฉลองการเดินทางที่เปี่ยมไปด้วยความหวังของผู้ป่วยโกเช่ร์ทั่วโลก ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังเรื่องราวการผลักดันครั้งสำคัญต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมเรียนรู้และสัมผัสพลังแห่งความหวังจากประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยโรคโกเช่ร์พร้อมครอบครัว โดยมีดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุลเป็นผู้ดำเนินรายการ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่  http://atxmediastreaming.net/Sanofi-Live/  หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์กิจกรรม

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/4ol9H

Read Previous

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เติมพลังนักขายมืออาชีพ

Read Next

มูลนิธิกรุงศรีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ