38 ปีแห่งความพยายาม พลิก ‘อำเภอยากไร้’ สุดแห้งแล้งสู่ ‘อาณาจักรสีเขียว’

อิ๋นชวน, 29 ธ.ค. (ซินหัว) — เมืองซีไห่กู้ พื้นที่แห้งแล้งในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้รับการขนานนามจากสหประชาชาติว่าเป็น “สถานที่ไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์” ในปี 1970 เนื่องมาจากความแห้งแล้งและสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาอันเปราะบาง
ชมคลิป : https://www.facebook.com/bkkwealthandbiz/videos/1006530750269802

อำเภอเผิงหยางของเมืองซีไห่กู้เคยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอำเภอยากจนข้นแค้น เนื่องจากเผชิญภัยแล้งบ่อยครั้งและมีระบบนิเวศเปราะบาง ในอดีตชาวบ้านท้องถิ่นมักรับประทานข้าวสาลี เพราะเป็นพืชผลที่ทนทานความหนาวเย็นและภัยแล้ง

รายงานเผยว่าอำเภอดังกล่าวยึดมั่นในหลักการ “อำเภอนิเวศวิทยา” นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1983 และดำเนินมาตรการควบคุมการสึกกร่อนของดินอย่างต่อเนื่อง

กัวเหวินเฟิง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการอนุรักษ์น้ำหนิงเซี่ย บอกเล่าว่า “อำเภอเผิงหยางมีแผนพัฒนาระยะยาวตั้งแต่ก่อตั้งแล้ว และแม้การพัฒนาทางนิเวศวิทยาอาจเป็นจุดอ่อนของหลายพื้นที่ในอดีต ทว่ารัฐบาลประจำอำเภอแห่งนี้ตัดสินใจทุ่มเทความพยายามควบคุมการสึกกร่อนของดินอย่างไม่ย่อท้อ”

อำเภอเผิงหยางประยุกต์ใช้สารพัดมาตรการตลอด 38 ปีที่ผ่านมา อาทิ การเปลี่ยนภูเขาสู่ป่าปลูก การคืนพื้นที่เกษตรกรรมกลับเป็นป่าและทุ่งหญ้า และการสร้างทุ่งนาขั้นบันได เพื่อปกป้องทรัพยากรน้ำและดิน รวมถึงปรับปรุงภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทำให้ระบบนิเวศของเผิงหยางพัฒนาไปอย่างมากในปัจจุบัน