6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้บริการตรวจ ATK ที่สนามบินดอนเมือง

ขณะนี้ที่สนามบินดอนเมือง มีจุดบริการตรวจ ATK สำหรับโควิด – 19 ที่ทั้งสะดวก และรวดเร็ว โดยมี6 ขั้นตอนง่ายๆดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นที่จุดให้บริการ ซึ่งจุดบริการบริษัทแอทยีนส์ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าผู้โดยสารขาออกในประเทศ ประตูที่ 15 ชั้น 3 ติดกับจุดจอดรถ valet parking สามารถหาไม่ยาก โดยผู้ต้องการใช้บริการสังเกตป้ายโลโก้ได้

ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อลงทะเบียน โดยตรวจสอบสิทธิพิเศษ ร่วมกับ Partner ต่างๆ อาทิ สายการบิน เครือข่ายโทรศัพท์ ธนาคารที่เข้าร่วมรายการกับแอทยีนส์เพื่อขอรับส่วนลดค่าตรวจได้ทันที จากนั้นให้ติดต่อขอรับการลงทะเบียนที่ตู้ลงทะเบียน แค่แสดงใบจอง (ถ้ามี) และบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนในระบบ และแจ้งยอดค่าใช้ ท่านสามารถจ่ายค่าบริการทั้งบัตรเครดิต เงินสด โอนจ่าย หรือสแกนจ่าย

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อรับชุดตรวจ จากเจ้าหน้าที่ ให้ตรวจสอบและชื่อนามสกุลบนชุดตรวจว่าถูกต้อง ตรงกับตัวจริง จากนั้นไปที่หน้าตู้ตรวจ เพื่อพบนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะตรวจสอบชื่อ นามสกุลอีกครั้งว่าถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5 ทำการตรวจ ATK ด้วยวิธีแยงจมูก หลังจากนั้นนักเทคนิคการแพทย์จะทำการแปลผลและส่งผลในระบบของบริษัท คือ Thailand Covid Response Team (TCRT)

ขั้นตอนที่ 6 ย้อนd]y[มารอรับผลตรวจ แบบพิมพ์บนกระดาษ และใบเสร็จ ที่ตู้ลงทะเบียน ซึ่งผลตรวจจะถูกส่งให้ท่านผ่าน SMS ด้วย เพื่อเก็บเป็น ไฟล์ PDF ในโทรศัพท์ได้ และแอทยีนส์จะเพิ่มข้อมูลในระบบ”หมอพร้อม”ให้โดยอัตโนมัติ

อย่าลืม ตรวจสอบชื่อนามสกุลในเอกสารว่าถูกต้อง แค่นี้ท่านก็พร้อมปลอดภัยในการเดินทางแล้ว
“เดินทางยุคโควิดได้อย่างปลอดภัย มั่นใจในแอทยีนส์”