‘BCPG’ รับรางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บีซีพีจี ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 15 องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ประเภทโดดเด่น ในพิธีปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/KIPwG

Read Previous

สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุอาคารถล่มและวางมาตรการป้องกัน

Read Next

เอ็กเซล อเมริกัน สคูล ออฟ แบงคอก จับมือ เอ็กเซล เอดดูเคชั่น มุ่งสู่โรงเรียนนานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21