BEM Art Contest ครั้งที่ 2 พา 100 ชีวิตโชว์ฝีมือแบบสดๆ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท!

BEM ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลก IWS ประเทศไทยเปิดเวทีประกวดวาดภาพสีน้ำต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำแนวคิดการสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสแสดงความสามารถและมีส่วนร่วมกับองค์กร นำผู้เข้าแข่งขัน 100 คน จากสองประเภทร่วมแสดงฝีมือและเทคนิคเฉพาะตัวต่อหน้าคณะกรรมการแบบสดๆ ภายใต้แนวคิด 20 ปี สายสีน้ำเงิน ชิงรางวัลรวม 50,000 บาท

นางสาวสุวพีร์ ลือสิริพรกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BEM ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนที่ก่อให้เกิดความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติและทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม การส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถผ่านการวาดภาพระบายสี ภายใต้โครงการ BEM Art Contest ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และทางพิเศษ โดยได้จัดการประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด 20 ปี สายสีน้ำเงิน

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง BEM และเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลก IWS ประเทศไทย (International Watercolor Society) โดยมี อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานสมาคมฯ ซึ่งเป็นศิลปินสีน้ำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และศิลปินที่มีชื่อเสียงแขนงต่างๆ มาดำเนินงานร่วมกัน”
สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 100 คน จากผู้ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 158 ราย (รวม 2 ประเภทการแข่งขัน) โดยได้ทำการวาดภาพจากภาพต้นแบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงสถานีอิสรภาพ-สถานีท่าพระ ด้านหลังเป็นทิวทัศน์ของ “พระปรางค์วัดอรุณ” ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คที่โดดเด่นของกรุงเทพมหานคร และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ประธาน IWS Thailand, อาจารย์ดิเรก สีแก้ว ประธาน IWS ภาคใต้, อาจารย์รัชพล ศิริดิษย์ ประธาน IWS ภาคเหนือ และอาจารย์ชัชวาลย์ รักษา ประธาน IWS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งใช้เกณฑ์ตัดสินเพื่อให้คะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบศิลป์ 30 คะแนน 2) หลักการใช้ทฤษฎีสี 30 คะแนน และ 3) ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ 40 คะแนน

สำหรับผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท คือ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลชนะเลิศ นางสาวปุญชรัสมิ์ ประกายอนุรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนารา วิบูลย์สันติพงศ์ โรงเรียนรุ่งอรุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพนัชกร ดวงแสงเหล็ก โรงเรียนชุมแพศึกษา และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวภูษณิศา หมู่ทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม และนางสาวชฎาพร ใจมั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่


ประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ นายปัญญา จันทวงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายประพัฒน์ นิสสัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวิชัย เรืองปฏิกรณ์ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวอรอุมา พรหมฤทธิ์ และนางสาวกุลธิดา วรรณจงคำ

“BEM หวังว่าโครงการประกวดครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่มีใจรักศิลปะได้มีพื้นที่พัฒนาศักยภาพ แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใช้บริการอยู่แล้วหรือเป็นผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ในอนาคตได้รู้จักกันดีมากยิ่งขึ้น” นางสาวสุวพีร์ กล่าวทิ้งท้าย

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/DFefU

Read Previous

UN Climate Change Conference (COP 28) บทบาทจีนต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Read Next

บิ๊กซี จัดงาน “Big Power X Samsung” ยกทัพเครื่องใช้ไฟฟ้าลดราคาต้อนรับปีใหม