เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โฉมใหม่ พร้อมให้บริการแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับโฉมใหม่เว็บไซต์ www.set.or.th แหล่งรวมข้อมูลสำคัญของตลาดทุนไทยที่ครบครันด้วยข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ผลิตภัณฑ์และบริการ กฎเกณฑ์ ความรู้ และงานวิจัยด้านตลาดทุน เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น ทั้งผู้ลงทุนบุคคล ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างประเทศ บริษัทจดทะเบียน และบริษัทสมาชิก เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ โฉมใหม่ พัฒนาฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น อาทิ การนำเสนอเนื้อหาที่ตรงตามความสนใจของผู้ใช้งาน

Read more

ศบค.-สธ.และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค.65

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,019 ราย

Read more

ศบค.-สธ.และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 10 พ.ค.65

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,230 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม

Read more

ศบค.-สธ.และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค.65

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,081 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม

Read more

ADA เผย 6 เทรนด์ผู้บริโภคปี 2022 แนะใช้กลยุทธ์ Martech รับการเติบโต

ADA เปิดรายงาน Martech Report ปี 2022 เผย 6 เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังยุคโควิด ให้ความสำคัญกับสุขภาพและมีระบบดูแลสุขภาพที่ปลอดภัย ส่งผลภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมเผชิญความท้าทายใหม่ แนะนำใช้กลยุทธ์ Martech สร้างประสบการณ์ใหม่ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ มุ่งสร้างการเติบโตธุรกิจในอนาคต นายแดน ศรมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอดีเอ

Read more

อพท. ดึงผู้ประกอบการอบรมสร้างความเข้าใจ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”

ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน “กิจกรรมการยกระดับการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเชื่อมโยงสู่ตลาดมูลค่าสูง (CBT Travel Mart)” นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า อพท. โดยสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 60 บริษัท  ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา

Read more

เอไอเอ ผนึกดีป้า ผุดศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School แก่โรงเรียนทั่วประเทศ

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ AIA Coding School ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ E-Learning Center แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Coding Thailand เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้เข้าถึงหลักสูตรทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, IoT และ AI อย่างทั่วถึง เสริมสร้างทักษะและความสามารถใหม่ให้ทัดเทียมสากล พร้อมยกระดับและพัฒนาเยาวชนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรดิจิทัลของประเทศในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better

Read more

MarTech ตัวช่วยการตลาดยุคดิจิทัล ที่มากกว่าแค่ Social Listening

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้พฤติกรรม วิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม นั่นคือสิ่งที่ท้าทายอย่างมากสำหรับนักการตลาด ที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ภายใต้โลกปัจจุบันที่เรียกว่า “โลกยุคดิจิทัล” หากมองย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือที่เรียกว่า Digital Transformation มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการทำการตลาด ในยุคที่มีจำนวนข้อมูลมหาศาล “Marketing Technology” หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า MarTech  กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดยุคปัจจุบัน

Read more

ศบค.-สธ.และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 3 พ.ค.65

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ 9,721 ราย

Read more

SEAC เปิดตัวหลักสูตรจากCode School Finland ยกระดับการเรียนการสอน

SEAC จับมือ ทูตฟินแลนด์ และ Code School Finland นำร่องพัฒนาครู ดันหลักสูตร Coding สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เด็กไทย ใน 12 โรงเรียนแนวหน้าของประเทศ เสริมศักยภาพเด็กไทย ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต

Read more