GIE โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศครอบคลุม 15 ประเทศทั่วโลก ส่งเยาวชนไทยศึกษาต่อ-สร้างอาชีพในฟินแลนด์

ลุยเพิ่มหลักสูตร ยกระดับให้บริการ ส่งนักเรียนไทยศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย-ปริญญาตรี เสริมประสบการณ์ สร้างโอกาสเข้าทำงานต่อ ในประเทศฟินแลนด์ พร้อมดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ เผยหลายประเทศส่งสัญญาณเดินทางได้ หลังได้รับวัคซีนตามข้อกำหนด

นายบดินทร์ เซนย์วิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ จำกัด หรือ GIE  (จี ไอ อี) ผู้ดำเนินธุรกิจดูแลและเป็นตัวกลางประสานงาน ในการจัดส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในโรงเรียนที่ต่างประเทศ กล่าวว่า GIE มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านการดูแลและส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาในหน่วยงานการศึกษาที่มีมาตรฐานให้ครอบคลุม 15 ประเทศทั่วโลก โดย GIE มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศในแถบทวีปสแกนดิเนเวีย ได้แก่ ประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ และเดนมาร์ก เพื่อดูแลและส่งเยาวชนเข้าเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมายาวนาน

ปัจจุบัน บริษัทยังคงเดินหน้าเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ส่งนักเรียน-นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรีในประเทศฟินแลนด์ โดยการดูแลทักษะด้านการเรียน การพัฒนาตนเองด้านภาษา-วัฒนธรรม รวมถึงจัดหา โฮสท์แฟมิลี่หรือครอบครัวอุปถัมภ์ อย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญของ GIE ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ยกระดับศักยภาพบริการ ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนไทย ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ โดยเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครศึกษาเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรี ในคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะการท่องเที่ยว และอื่นๆ โดยใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปีครึ่ง ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ  Laurea University ,  Satakunta University (SAMK UAS)  ฯลฯ

นอกจากนี้ GIE จะดูแลประสานงาน จัดหางานที่เหมาะสมให้นักเรียน-นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลังจบหลักสูตร ช่วยเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพ สามารถทำงานต่อและใช้ชีวิตได้ในประเทศฟินแลนด์  อีกทั้ง GIE ยังมีหลักสูตรแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพียง  3 สัปดาห์ สำหรับนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจอยากเปิดประสบการณ์ ใช้ชีวิตในประเทศฟินแลนด์อีกด้วย

ฟินแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษามาตรฐานติดอันดับต้น ๆ ของโลกด้วยระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยต่อนักศึกษาต่างชาติ และ ถือเป็นประเทศที่มีมาตรการที่ชัดเจน สวัสดิการรัฐกำหนดบทบาทสำคัญในการให้โอกาสเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมในการเริ่มต้นเส้นทางการศึกษา อีกทั้งตลาดแรงงานโดยทั่วไปค่อนข้างเป็นบวกสำหรับนักศึกษาที่สนใจทำงานต่อหลังเรียนจบ

หลักสูตรดังกล่าว ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักเรียน นักศึกษาไทย สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามข้อบังคับของประเทศนั้นแล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศเพื่อการศึกษา ทำงานที่จำเป็น และการท่องเที่ยว  ประกอบกับหลายประเทศมีสัญญาณที่ดี หลังความคืบหน้ากระจายฉีดวัคซีนครอบคลุมทั่วประเทศ และทั่วโลก

“GIE ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศแถบทวีปสแกนดิเนเวีย จากนักเรียนและผู้ปกครอง โดยประเทศฟินแลนด์ถือเป็นประเทศที่สามารถเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การศึกษาต่อต่างประเทศได้เป็นอย่างดี การเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆของ GIE จึงเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทย นอกจากด้านการศึกษาแล้ว ยังสามารถสร้างโอกาสสู่อาชีพได้ในอนาคต” นายบดินทร์ กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.giethailand.com   Facebook : GIE Exchange Student   Line ID: @gieadmin : หรือ โทร.095-414-4635