Grow with Google ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่ เร่งช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี  ในท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 

Grow with Google โครงการระดับโลกของ Google ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม และบริการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้คนและธุรกิจให้เติบโตมากว่า 20 ปีทั่วโลก  ได้เปิดโฉมเว็บไซต์ใหม่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่วันนี้ต่างต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งคนไทยทุกคนที่กำลังตกอยู่ในท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19  ด้วยการนำเสนอเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและพนักงาน ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ที่ในขณะนี้ต้องปรับตัวการทำงานจากบ้าน และจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยข้อมูลที่เพิ่มเติมนี้จะช่วยให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และผู้คนไม่ขาดการติดต่อ โดยสรุปออกเป็น

  1. ทำงานจากที่ไหนก็ได้ ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ  Hangouts Meet 

  2. ดำเนินธุุรกิจของคุณได้ทุกที่ ด้วย G Suite เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น และทีมงานไม่พลาดการติดต่อกัน รวมทั้งอัปเดตธุรกิจให้ลูกค้าทราบด้วย เครื่องมือ Google My Business 

  1. สอนได้จากทุกที่ สำรวจแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับการเรียนรู้ทางไกล เพื่อช่วยให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ของ Google อาทิ G Suite for Education และ Google Classrooom เป็นต้น 

  1. เรียนรู้ได้จากทุกที่  โดยมี Skillshop ศูนย์รวมการเรียนเพื่อความเข้าใจและพัฒนาทักษะการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Google อย่างมืออาชีพผ่านทางออนไลน์ฟรี  รวมทั้ง Primer แอปพลิเคชันฟรีที่นำเสนอบทเรียนสั้น ๆ ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ 

ตลอดเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา  Grow with Google  ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนทั่วโลกและสนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สำหรับ Grow with Google ในประเทศไทย ได้มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรอบรม เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้คนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมในการรับโอกาสใหม่ ๆ ในโลกยุคดิจิทัล เช่น การหางาน การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ หรือการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต  รวมทั้ง ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กำลังก้าวผ่านสู่ยุคดิจิทัลที่มาพร้อมกับโอกาสมหาศาลสำหรับการเติบโต การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และโอกาสทางด้านอาชีพ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/TT8Mx

Read Previous

เสียวหมี่เผยยอดขาย Redmi Note Series ถล่มทลายกว่า 110,000,000 + ล้านเครื่อง ทั่วโลก

Read Next

ไทยเบฟ & GC Group ผนึกกำลังส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000 ขวด ให้กระทรวงสาธารณสุข และอสม.ทั่วประเทศ