OCEAN LIFE ไทยสมุทร พัฒนาประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย ใหม่ล่าสุด!! “โอเชี่ยนไลฟ์ เฮลท์ ฟอร์ คิดส์”

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) กล่าวว่า บริษัทฯ เข้าใจถึงความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ในยุคที่เต็มไปด้วยโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกทั้งฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ที่เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรมของเด็กวัยซนที่พร้อมเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น การมีประกันสุขภาพสำหรับเด็กที่คุ้มครองครอบคลุม จึงเป็นตัวช่วยสร้างความมั่นใจให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้มีทางเลือกในการรักษามากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงพัฒนาสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ “โอเชี่ยนไลฟ์ เฮลท์ ฟอร์ คิดส์” (OCEAN LIFE Health For Kids) ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสำหรับเด็ก ตอบโจทย์พ่อแม่ที่ห่วงใยลูกรักในยุคโรคระบาดที่อาจติดต่อกันได้ตลอดเวลา หากมีประกันสุขภาพนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาล สร้างความมั่นใจให้ลูกรักมีทางเลือกในการรักษาที่มากขึ้น โดยมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) แบบเหมาจ่าย ทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุสูงสุด 5,000,000 บาทต่อปี พร้อมความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 5,000 บาทต่อปี (เมื่อทำประกันสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ เฮลท์ ฟอร์ คิดส์ (Health for Kids) แผน 5,000,000 (D20,000/D50,000 /D100,000) และอีกความคุ้มครองที่จำเป็นต้องมี ก็คือความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง (OPD follow up) ครอบคลุมการวินิจฉัยโรคแบบ MRI และ CT Scan ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกอายุ 30 วัน – 10 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 19 ปี) เลือกความคุ้มครองได้ 4 แผน ตั้งแต่ 500,000 – 5,000,000 บาท ที่สำคัญเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 25,000 บาทได้อีกด้วย นอกจากนี้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยังมีนวัตกรรมการบริการด้านสุขภาพ OCEAN LIFE DIGITAL HEALTHCARE SERVICES ที่ร่วมมือกับสตาร์ทอัพชั้นนำช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่าย โดยมีบริการดูแลสุขภาพครบวงจรตั้งแต่ก่อนป่วย เมื่อป่วย และหลังป่วย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค New Normal หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามกับที่ปรึกษาประกันชีวิต OCEAN LIFE ไทยสมุทร ทั่วประเทศ

 

หมายเหตุ: การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
สัญญาเพิ่มเติมนี้มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม ได้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับปีต่ออายุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ ชั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ รวมถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันสุขภาพไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพให้กรมสรรพากร
การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยการที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
………………………………………

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/w48Bg

Read Previous

มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเครื่อง Auto CPR คืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล แก่รพ. โพนทราย ร้อยเอ็ด

Read Next

Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทย ด้าน Big Data และ AI สู่ความยั่งยืนยุคดิจิทัล