OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่ง “Enjoy Health Extra” เหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เผยว่า ปัจจุบันลูกค้ากำลังมองหาตัวช่วยเรื่องการวางแผนค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลเรื่องสุขภาพ ซึ่งนับวันค่ารักษาพยาบาลจะสูงขึ้นจนไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝัน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมในทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ และตอบโจทย์ความต้องการ ด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย “โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า – Enjoy Health Extra” ที่ให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุมมากกว่าเดิม**

นอกเหนือจากความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย ครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานในโรงพยาบาลชั้นนำ ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้งแล้ว ยังเติมเต็มความมั่นใจด้วยความคุ้มครองแบบเอ็กซ์ตร้า มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่ว่าจะเป็นการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด และการรักษาโรคมะเร็งทั้งแบบรังสีรักษา เคมีบำบัด รวมถึง Targeted Therapy แล้วยังมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อเนื่องหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) พร้อมครอบคลุมการวินิจฉัยโรคแบบ MRI และ CT Scan ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และสำหรับผู้ที่ทำประกัน Enjoy Health Extra แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก หากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน (IPD) แต่ไม่เคลมผู้ป่วยใน รับค่าชดเชยรายวัน*** วันละ 2,000 บาท สูงสุด 10 วันต่อปี OCEAN LIFE Enjoy Health Extra รับประกันภัยบุคคลที่มีอายุ 11-80 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 98 ปี โดยสามารถเลือกความคุ้มครองให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความต้องการ หากมีสวัสดิการอยู่แล้ว สามารถเลือกทำแบบมีความรับผิดส่วนแรกได้ เพื่อลดความคุ้มครองที่ทับซ้อน และจ่ายเบี้ยประกันภัยถูกลง หรือเลือกทำแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกก็ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่บาทแรก

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ LOVE YOUR HEALTH สนับสนุนให้คนไทยรักสุขภาพ เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิต พร้อมการบริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน สนใจติดต่อได้ที่สาขา OCEAN LIFE ไทยสมุทรทั่วประเทศหรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2207 8888

ข้อควรทราบ:

* เมื่อทำประกันสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า (Enjoy Health Extra) แผน 3 (D0/D20,000/D50,000/D100,000)

** เมื่อเปรียบเทียบกับแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายผลประโยชน์ต่อครั้ง แบบประกันอื่นของบริษัทฯ

*** สำหรับแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก (D0) กรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน จากสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า (Enjoy Health Extra)

– โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า (Enjoy Health Extra)
– ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล
– ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย
– การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
– สัญญาเพิ่มเติมนี้มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม ได้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับปีต่ออายุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ ชั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ(Portfolio)ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ รวมถึงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
– การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยการที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
– ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
– ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/caHiO

Read Previous

TOA มุ่งดำเนินธุรกิจสีเขียว ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

Read Next

SME D Bank อัดแน่นโปรแกรมพัฒนา เสิร์ฟเอสเอ็มอี ตลอดเดือน ก.ค.66