SME D Bank ผุด 2 มาตรการด่วน ช่วยเอสเอ็มอีภาคใต้ประสบภัยน้ำท่ว

SME D Bank ช่วยเหลือเอสเอ็มอีพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เบื้องต้นมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด พร้อมผุด 2 มาตรการด่วน “พักชำระเงินต้น” สูงสุด 6 เดือน ควบคู่ “เติมทุน” วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ซ่อม สร้าง และฟื้นฟูกิจการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (จ.สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) กระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย จึงเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วน เบื้องต้นได้ส่งมอบ “ถุงยังชีพ” จำนวน 1,000 ชุด บรรจุสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบแล้ว รวมถึง มอบหมายให้ผู้จัดการสาขาในพื้นที่ประสบอุทกภัย สำรวจความเสียหายกิจการของลูกค้า พบว่า ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ประมาณ 140 ราย ส่วนใหญ่อยู่ใน จ.ยะลา และนราธิวาส

ทั้งนี้ ธนาคารช่วยเหลือต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ตามรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สามารถกลับมาเดินหน้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว จึงออก “มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย” ได้แก่ 1.มาตรการพักชำระหนี้ เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา ให้สิทธิ์พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน และ 2.มาตรการเติมทุน ซ่อม สร้าง ฟื้นฟูกิจการ ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นำไปใช้ได้ทั้งลงทุน ขยาย ปรับปรุง หมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือรีไฟแนนซ์ เป็นต้น เช่น สินเชื่อ “SME D พร้อม” วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี ปลอดชำระเงินต้น 18 เดือนแรก และสินเชื่อ “SME Speed Up” วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนชำระนานสูงสุด 12 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น 6 เดือนแรก เป็นต้น

สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยธนาคารจะติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงสำรวจความต้องการจากผู้ประกอบการ เพื่อพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป โดยลูกค้าธนาคารและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สาขา SME D Bank ทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 1357

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/449RU

Read Previous

กลุ่มธุรกิจ SCGC รับ 10 รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2566 จากกระทรวงสาธารณสุข

Read Next

ปีใหม่นี้ไม่มีหยุด! ไปรษณีย์ไทยพร้อมเปิดให้บริการรับ-ส่งความสุขให้คนไทยทุกวัน