1. Home
  2. World

Category: World

ธ.ชาติจีน ออกระเบียบประเมินมูลค่าพันธบัตรในตลาดซื้อขายพันธบัตรต่างประเทศ มีผลต้นปี 2024

ธ.ชาติจีน ออกระเบียบประเมินมูลค่าพันธบัตรในตลาดซื้อขายพันธบัตรต่างประเทศ มีผลต้นปี 2024

ปักกิ่ง, (ซินหัว) -- เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ธนาคารกลางของจีน เปิดเผยระเบียบการจัดการด้านการประเมินมูลค่าพันธบัตรสำหรับตลาดซื้อขายพันธบัตรต่างประเทศของจีน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2024 เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของนักลงทุนในตลาดให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ในจีน ระเบียบข้างต้นกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลภายใน การคัดเลือกและการใช้แหล่งข้อมูล วิธีการประเมินมูลค่า การเปิดเผยข้อมูล และผลประโยชน์ทับซ้อนของสถาบันการประเมินมูลค่าพันธบัตรในตลาดพันธบัตรต่างประเทศของจีน นอกจากนี้ ธนาคารประชาชนจีน ยังกำหนดให้สถาบันประเมินมูลค่าพันธบัตรต้องปรับปรุงเทคโนโลยีการประเมินมูลค่าและความโปร่งใส และส่งเสริมการแข่งขันที่หลากหลายระหว่างสถาบันประเมินมูลค่าพันธบัตร ภายใต้เกณฑ์ดังกล่าว สถาบันประเมินมูลค่าพันธบัตรจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์การประเมินมูลค่าพันธบัตรของตนเอง กำหนดมาตรฐานและลำดับขั้นในการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน มีบรรทัดฐาน และโปร่งใส ข้อมูลที่สถาบันเหล่านี้เลือกใช้ จะต้องสามารถสะท้อนสถานการณ์ที่แท้จริงของตลาดได้ และท่ามกลางความผันผวนที่ค่อนข้างรุนแรงของตลาด สถาบันประเมินมูลค่าพันธบัตรในตลาดพันธบัตรต่างประเทศจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้แหล่งข้อมูลและให้ความสำคัญในด้านความน่าเชื่อถือของราคา

โครงการ ‘เล็กแต่สวย’ ของจีน

โครงการ ‘เล็กแต่สวย’ ของจีน

ในช่วงหลายปีมานี้ จีนมุ่งมั่นพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศลักษณะ “เล็กแต่สวย” ซึ่งต่างจากโครงการความร่วมมือที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ เช่น การก่อสร้างถนน ทางรถไฟ เป็นต้น โครงการ “เล็กแต่สวย” นอกจากมุ่งไปที่ความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของประชาชนแล้ว ยังครอบคลุมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา การแพทย์ การท่องเที่ยว โบราณคดี และอื่นๆ ซึ่งก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ และได้กลายเป็นจุดสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศของจีน “เล็กแต่สวย” เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งหมายถึงการทํางานให้เสร็จหรือสร้างผลิตภัณฑ์บางอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทําได้ภายใต้แนวคิดที่เรียบง่ายที่สุด เนื่องจากความเรียบง่าย “เล็กแต่สวย” จึงง่ายต่อการเข้าใจ ง่ายต่อการใช้และใช้งานได้จริง หลายปีมานี้ จีนได้ขับเคลื่อนโครงการบรรเทาความยากจนในชนบทและโครงการช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อบรรเทาความยากจนในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา โดยส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวลูกผสม การปลูกหญ้าจวินเฉ่าแทนต้นไม้

การไฟฟ้าจีนเร่งสร้างสถานีชาร์จ EV ตามหมู่บ้าน หนุนงานฟื้นฟูชนบท

การไฟฟ้าจีนเร่งสร้างสถานีชาร์จ EV ตามหมู่บ้าน หนุนงานฟื้นฟูชนบท

ปักกิ่ง, (ซินหัว) -- เนื่องจากการท่องเที่ยวในชนบทกำลังไปได้ดีในหมู่บ้านจู เมืองหลินอี๋ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน สเตต กริด เพาเวอร์ ซับไพล์ คอมปานี (State Grid Linyi Power Supply Company) บริษัทการไฟฟ้าจีนในเครือของบริษัท สเตต กริด ซานตง อิเล็กทริก คอมปานี (State Grid Shandong Electric Power Company) จึงได้สร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขึ้น โดยมีเสาชาร์จ 6 เสา และสถานีกักเก็บพลังงานขนาด 100

‘ฉงชิ่ง’ ทุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำปนเปื้อน พลิกแหล่งน้ำเสียสู่ทะเลสาบอุดมสมบูรณ์

‘ฉงชิ่ง’ ทุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำปนเปื้อน พลิกแหล่งน้ำเสียสู่ทะเลสาบอุดมสมบูรณ์

ปักกิ่ง, (ซินหัว) -- อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบไฉ่อวิ๋นเป็นอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติแห่งแรกๆ ในเขตจิ่วหลงโพ เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในอดีตเคยเป็นแหล่งน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็น ก่อนที่จะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบำบัดมลพิษทางน้ำ และเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสสะอาด เมื่อปี 1999 จิ่วหลงโพได้เริ่มบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเป็นครั้งแรก ปิดจุดทิ้งขยะต้นน้ำมากกว่า 20 แห่ง กำจัดขยะมากกว่า 6 ล้านตัน และปิดพื้นที่ทิ้งขยะขนาด 45,000 ตารางเมตร พร้อมปลูกป่าใหม่ทดแทน อีกทั้งสถานประกอบการชายฝั่งหลายแห่งได้ย้ายที่ตั้งไปทั้งหมด พร้อมทั้งปิดท่อปล่อยน้ำเสีย ขณะเดียวกันได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่เพิ่มเติม เช่น ระบบเครือข่ายและอุโมงค์บำบัดน้ำเสีย ต่อมาในปี 2005 จิ่วหลงโพเริ่มก่อสร้างโครงการอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบไฉ่อวิ๋น ซึ่งทำหน้าที่ดักจับน้ำเสียจากบ้านเรือนและน้ำฝนที่ตกลงมาในระยะแรกซึ่งอาจมีมลภาวะปะปน ก่อนจะทำการบำบัดน้ำ น้ำที่ผ่านการบำบัดจะไหลผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อผ่านกระบวนการทำให้สะอาดขึ้น ก่อนที่จะกลายเป็นแหล่งน้ำหลักของทะเลสาบดังกล่าว ต่อมาเมื่อปี

การไฟฟ้าเจิ้นเจียง หนุนบูรณาการ ‘พลังงานหมุนเวียน’ ในโครงข่ายไฟฟ้า

การไฟฟ้าเจิ้นเจียง หนุนบูรณาการ ‘พลังงานหมุนเวียน’ ในโครงข่ายไฟฟ้า

ปักกิ่ง, (ซินหัว) -- เจิ้นเจียง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาพลังงานทดแทน การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนในโครงข่ายไฟฟ้าจึงเป็นความท้าทายต่อโครงข่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิม “สัดส่วนที่สูงขึ้นของเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ (PV) ที่ติดตั้งอยู่ในเครือข่ายพลังงาน ส่งผลให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้นในด้านแหล่งที่มาและการส่งกระแสไฟฟ้าแบบสองทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อคุณภาพไฟฟ้าและความปลอดภัย” เจ้าหน้าที่ของบริษัทสเตต กริด เจิ้นเจียง พาวเวอร์ ซัพพลาย กล่าว เพื่อรับมือกับอุปสรรคดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้สร้างระบบจ่ายไฟฟ้าระบบใหม่พร้อมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการบริการ ซึ่งจะช่วยให้พื้นที่ชนบทพัฒนาไปในทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรับประกันการดำเนินงานและการบริการ พร้อมทั้งกระจายทรัพยากรเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรองรับการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนในโครงข่ายไฟฟ้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานแบบกระจายศูนย์ขนาด 50 กิโลวัตต์ชั่วโมงจำนวน 2 เครื่องให้กับหมู่บ้านหุยหลง ซึ่งสามารถเพิ่มการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนด้วยการจัดเก็บพลังงานแบบตามเวลาจริง และรักษาความปลอดภัยของโครงข่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยให้อัตราการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ

บริการข่าวจีน CEIS เผยแพร่รายงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ-การค้าจีน-ลาว ในเวียงจันทน์

บริการข่าวจีน CEIS เผยแพร่รายงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ-การค้าจีน-ลาว ในเวียงจันทน์

ปักกิ่ง, 8 ธ.ค. (ซินหัว) --- สำนักงานบริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจจีน (CEIS) ในเครือสำนักข่าวซินหัวได้เผยแพร่รายงานสองภาษาได้แก่ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ว่าด้วยโอกาสใหม่แห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าจีน-ลาวในยุคใหม่ ณ การประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เพื่อความร่วมมือลาว-จีน (Belt and Road Forum for Laos-China Cooperation) ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว เมื่อวันพฤหัสบดี (7 ธ.ค.) ที่ผ่านมา รายงานดังกล่าวนำเสนอผลสัมฤทธิ์ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคี โครงการความร่วมมือที่สำคัญระหว่างทั้งสองประเทศ และโอกาสอันกว้างขวางของความร่วมมือระหว่างสองประเทศในอนาคต รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์จีน-ลาวในปัจจุบันนั้น อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ โดยความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงขยายตัว และบริการทางการเงินยังคงได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงผลักดันจากกลไกต่างๆ

การไฟฟ้าจีนขยายบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หนุน ‘การเดินทางสีเขียว’ ในซู่เชียน

การไฟฟ้าจีนขยายบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หนุน ‘การเดินทางสีเขียว’ ในซู่เชียน

ปักกิ่ง, (ซินหัว) -- ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองซู่เชียน มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ โดยเร่งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะพลังงานใหม่ และปรับปรุงเครือข่ายบริการชาร์จไฟฟ้าในเขตเมืองและในชนบทอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้ ซู่เชียนได้สร้างสถานีชาร์จไฟฟ้ามากกว่า 430 แห่ง และเสาชาร์จไฟฟ้ามากกว่า 2,400 เสา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการด่วนและพื้นที่ชนบทอย่างเต็มรูปแบบ ปาเสี่ยวอวี๋ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทสเตต กริด ซู่เชียน พาวเวอร์ ซัพพลาย เปิดเผยว่าเมื่อปี 2022 ซู่เชียนได้ก่อสร้างพื้นที่ชาร์จแบบแชร์ใช้แห่งแรกเสร็จสิ้น ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการชาร์จไฟฟ้าบริเวณที่พักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เมื่อเดือนเมษายน 2023 ซู่เชียนกลายเป็นผู้นำในการออกแผนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ องค์กร และสถาบันของรัฐ ปาระบุว่าการส่งเสริมการก่อสร้างจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในองค์กรและสถาบันของรัฐ ช่วยให้ประชาชนทุกคนชาร์จรถยนต์ของตนในระหว่างวันได้และชาร์จเต็มเมื่อเลิกงาน

‘การไฟฟ้าจีน’ ช่วย ‘เอี๋ยนเฉิง’ สร้างอุทยานนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ หนุนการพัฒนาสีเขียว

‘การไฟฟ้าจีน’ ช่วย ‘เอี๋ยนเฉิง’ สร้างอุทยานนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ หนุนการพัฒนาสีเขียว

ปักกิ่ง, (ซินหัว) -- หลังจากโครงการอุทยานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะและคาร์บอนต่ำได้เริ่มต้นขึ้น เมืองเอี๋ยนเฉิง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท การไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (State Grid) ในการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในท้องถิ่นและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการใช้งานใน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการพลังงานอัจฉริยะ การจัดการคาร์บอนเป็นศูนย์อัจฉริยะ และการจัดการอุทยานอัจฉริยะ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล และมุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้กับเอี๋ยนเฉิง โครงการดังกล่าวมีการติดตั้งระบบจ่ายพลังงานสะอาดที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างการผลิตไฟฟ้ากับการบริโภค และเพื่อให้เกิดการบริโภคพลังงานไฟฟ้าสะอาดที่ผลิตในบริเวณใกล้เคียงในระดับสูงสุด ขณะเดียวกัน ได้มีการสร้างศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะขึ้นเพื่อบริหารจัดการการดำเนินงานของอุทยานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะและคาร์บอนต่ำให้แม่นยำ โดยนำเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันบนคลาวด์และแอปพลิเคชันอัจฉริยะผ่านระบบดิจิทัลมาใช้ จากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร ช่วยให้การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ และการจัดการอัจฉริยะเกิดขึ้นได้จริง ณ อุทยานฯ และกลายเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นๆ ในเจียงซู ในการผลักดันการสร้างระบบพลังงานสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย

บทบาทจีนในการประชุม COP28 ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

บทบาทจีนในการประชุม COP28 ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 หรือ COP 28 ที่จัดขึ้นที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2023 เป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและตัวแทนรัฐบาลของประเทศต่างๆ กว่า 200 ประเทศเข้าร่วม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต ในฐานะที่จีนมีแผนพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสังคมสีเขียว มีโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการ เป็นตัวอย่างของการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน จีนจึงจะใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนต่างๆ เรื่องการพัฒนาสีเขียว และแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อจัดการกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท้าทาย เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการจัดฟอรัม Greenovation Hub ที่กรุงปักกิ่ง มีเวทีเสวนาหัวข้อ Towards UAE COP

‘การไฟฟ้าจีน’ สร้างหมู่บ้านอัจฉริยะไร้คาร์บอน ยกระดับชีวิตชาวบ้าน

‘การไฟฟ้าจีน’ สร้างหมู่บ้านอัจฉริยะไร้คาร์บอน ยกระดับชีวิตชาวบ้าน

ปักกิ่ง, (ซินหัว) -- ด้วยความช่วยเหลือของบริษัทการไฟฟ้าแห่งจีน (China's State Grid Corporation) หมู่บ้านเจี่ยงเซี่ยงในเมืองฉางสู ภายใต้การบริหารของเมืองซูโจว มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน ถูกสรรสร้างให้เป็นหมู่บ้านอัจฉริยะไร้คาร์บอน “หมู่บ้านสีเขียว” และ “หมู่บ้านคาร์บอนต่ำ” จึงได้กลายเป็นฉายาใหม่ที่ใช้เรียกหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ หมู่บ้านเจี่ยงเซี่ยงครอบคลุมพื้นที่ 30,000 ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 192 ครัวเรือน นับตั้งแต่ปี 2021 หมู่บ้านได้เปิดตัวโครงการก่อสร้างหมู่บ้านอัจฉริยะไร้คาร์บอนโดยร่วมมือกับการไฟฟ้าจีน เพื่อยกระดับการพัฒนาสีเขียวและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของทั้งหมู่บ้าน ที่นี่ เราจะเห็น "ต้นไม้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์" (Photovoltaic Tree) "ทางเดินไฟฟ้าโซลาร์เซลล์" (Photovolt aic