1. Home
  2. News

Category: News

สิ้นแล้วนักธุจกิจชื่อดัง “จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ “บุญรอดบริวเวอรี่”

สิ้นแล้วนักธุจกิจชื่อดัง “จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ “บุญรอดบริวเวอรี่”

นับเป็นข่าวเศร้าอีกครั้งหนึ่งในเวลาไล่เลี่ยกัน หลังที่สูญเสียบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจอย่าง "คุณวสันต์ โพธิพิมพานนท์" เจ้าของอาณาจักรเบนซ์ท่องหล่อไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ล่าสุด วันนี้ 13 กันยายน 2565  เวลา 10.52 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย ได้สูญเสียบุคคลในแวดวงธุรกิจไปอีก 1 ท่าน นั่นคือ "คุณนิดหน่อย-จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลในนครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวัย 65 ปี หลังจากเดินทางไปพักรักษาอาการป่วยที่นั่น โดยมีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับประวัติคุณจุตินันท์

มะเร็งตับคร่าชีวิต “วสันต์ โพธิพิมพานนท์” แห่งเบนซ์ทองหล่อ

มะเร็งตับคร่าชีวิต “วสันต์ โพธิพิมพานนท์” แห่งเบนซ์ทองหล่อ

"วสันต์ โพธิพิมพานนท์" หรือ  "วสันต์ เบนซ์ทองหล่อ" แห่ง เบนซ์ทองหล่อ  กรุ๊ป หนึ่งในดีลเลอร์เบนซ์รายใหญ่ของค่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) และผู้สร้างตำนาน "ตลาดนัดคนเคยรวย" ซึ่งมาจากการล้มลุกคลุกคลานในยุควิกฤตการณ์ ต้มยำกุ้ง  เสียชีวิตแล้วในวันนี้ วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 15.20 น. หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยมะเร็งตับ  ด้วยวัย 76 ปี

สาระน่ารู้กับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เรื่อง “ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง” เพื่อพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ

สาระน่ารู้กับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เรื่อง “ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง” เพื่อพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ

การพัฒนาประเทศโดยการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพื่อลดความแออัดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สนับสนุนการพัฒนาเมืองศูนย์กลางหลักและศูนย์กลางรอง การพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า การบริการ พร้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กันไป ส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง จนนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ และความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบท "การผังเมือง" จึงเป็นกลไกหรือเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเพื่อจัดระเบียบของการใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันของสังคม ถึงแม้ว่าพื้นที่นั้นในปัจจุบันจะมีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างไรก็ตาม หากจะนำมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหลักสากลจะมีการพัฒนาภายใต้กฎกติกาการใช้พื้นที่ที่สังคมตกลงร่วมกันภายใต้กรอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาด้วยการผังเมืองเพื่อสร้างภาพอนาคตที่ดี จึงได้กำหนดหลักการพื้นฐานหรือข้อปฏิบัติที่ผู้เกี่ยวข้องกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ หรือ "ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง" ไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยให้คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเป็นผู้จัดทำ แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการต่อไปตามหน้าที่และอำนาจของตน นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กล่าวว่า "การผังเมือง" ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงลักษณะของการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและ ความเหมาะสม ซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาเมืองให้มีการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ

ธ.ก.ส. เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างปล่อยสินเชื่อบนสื่อสังคมออนไลน์

ธ.ก.ส. เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างปล่อยสินเชื่อบนสื่อสังคมออนไลน์

ธ.ก.ส. เตือน ! เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ระวังการแอบอ้างโดยใช้โลโก้หรือสัญลักษณ์ ธ.ก.ส. ไปโฆษณาปล่อยสินเชื่อบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น สินเชื่อสู้ไปด้วยกัน ธ.ก.ส. และเพจ Facebook: ธกส เพื่อนแท้ของทุกการลงทุน ย้ำ ! ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบายให้บริการสินเชื่อดังกล่าวผ่าน LINE Account และเพจ Facebook ชี้พร้อมเอาผิดทางกฏหมายกับผู้แอบอ้างและใช้โลโก้ ธ.ก.ส. ไปหลอกลวงหาประโยชน์ นายยุวพล วัตถุ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ด้วยขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทาง LINE Account ชื่อ

เซ็นทรัลจับมือ ททท. พันธมิตรสายการบิน และโรงแรม จัดทำ “Tourist Welcome Package” คู่มือช้อปปิ้งพร้อมสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว

เซ็นทรัลจับมือ ททท. พันธมิตรสายการบิน และโรงแรม จัดทำ “Tourist Welcome Package” คู่มือช้อปปิ้งพร้อมสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว

เพื่อขานรับมาตรการการผ่อนคลาย ของการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และโรงแรมในเครือเซ็นทารา จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรสายการบิน จัดทำ “Tourist Welcome Package” คู่มือช้อปปิ้งพร้อมสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว ที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำมอบพริวิเลจ ในระหว่างท่องเที่ยวที่เมืองไทย ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของการท่องเที่ยวในเอเชียครบทุกรูปแบบที่นักท่องเที่ยวต้องการ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารอร่อย และสวรรค์ของการช้อปปิ้ง ก่อนการระบาดของโควิด-19 เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนประมาณ 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งคาดการณ์ว่าภายหลังจากการระบาดใหญ่ในปีนี้ พร้อมๆ กับมาตรการการผ่อนคลายการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว จะทำให้นักท่องเที่ยวภายในปีนี้มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป จึงเป็นการดีที่ห้างเซ็นทรัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โรงแรมในเครือเซ็นทารา และภาคเอกชน ขานรับสนับสนุนและส่งเสริมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้กับพวกเขา และยังเป็นการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยซัพพอร์ตกิจกรรมของห้างเซ็นทรัลและพันธมิตรในการต้อนรับนักท่องเที่ยวครั้งนี้”  ทิพมาศ

ประกาศแล้วรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปี2” ช.การช่าง จับมือ NIA และสถาบันเซนจ์ฟิวชั่น พร้อมเดินหน้าสานต่อ “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชนปี3”

ประกาศแล้วรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปี2” ช.การช่าง จับมือ NIA และสถาบันเซนจ์ฟิวชั่น พร้อมเดินหน้าสานต่อ “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชนปี3”

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (Change Fusion) ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ประกาศผลคัดเลือก 3 ผู้ชนะรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปี2” ประกอบด้วย กับดักแมลงโซลาร์เซลล์ จ.นครปฐม, ซาเล้งโซลาร์เซลล์ จ.ราชบุรี และเครื่องผลิตเทียนอัตโนมัติระดับชุมชน จ.เลย โดยมอบเงินรางวัลสนับสนุนให้กับช่างชุมชนทั้ง 3 ผลงาน มูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมเดินหน้าสานต่อ “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมปี3” เพื่อพัฒนานวัตกรรมและยกระดับทักษะช่างชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง

อว.ลุยยกระดับทักษะแรงงานไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต “Lift Skill Thai Labor Force”

อว.ลุยยกระดับทักษะแรงงานไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต “Lift Skill Thai Labor Force”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต (Lift Skill Thai Labor Force) ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดเผยว่า จากวิกฤติต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านสังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจของโลก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นและผลักดันนโยบายเพื่อเป้าหมายการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความสามารถที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อันเกิดมาจากระบบการศึกษากับการฝึกอบรมด้านเทคนิควิชาชีพ รวมถึงระบบการฝึกอบรม ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตในอนาคตและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท

เอดีเอ เติม Innovation ให้งานโฆษณา

เอดีเอ เติม Innovation ให้งานโฆษณา

เอดีเอ ดิจิทัลฯ ชี้เทรนด์การตลาดส่วนบุคคลทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคดิจิทัล ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อที่มีปริมาณมากและหลากหลาย ชู “Creative Automation” เครื่องมือสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาจำนวนมาก สื่อสารได้ตรงใจแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนการดำเนินงานท่ามกลางการแข่งขันสูง นายแดน ศรมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดีเอ ดิจิทัล ประเทศไทย จำกัด ผู้นำในการให้บริการการตลาดดิจิทัลครบวงจร ทั้งในด้าน Data Analytics และการใช้เทคโนลียีการตลาด (MarTech) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักการตลาดให้ความสำคัญกับการทำตลาดส่วนบุคคล (Personalized Marketing) หรือการตลาดแบบ one to one ถือเป็นกลยุทธ์หลักที่นักการตลาดนำมาใช้ในยุคดิจิทัล

ปลัด พม.เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พร้อมให้บริการสวัสดิการสังคมแบบ One Stop Service

ปลัด พม.เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พร้อมให้บริการสวัสดิการสังคมแบบ One Stop Service

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ภายใต้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Service

“แอนนา เสืองามเอี่ยม” สวยม้วนเดียวจบ คว้ามงกุฎ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022

“แอนนา เสืองามเอี่ยม” สวยม้วนเดียวจบ คว้ามงกุฎ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022

ในที่สุดก็ถึงวันตัดสินการประกวด "มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022" วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565  ซึ่งจัด ณ ไอคอนสยาม ผลการตัดสินปรากฏว่า "แอนนา เสืองามเอี่ยม" MUT 19 เป็นผู้คว้ามงกุฎไป โดยรองอันดับ 1 ได้แก่ MUT 16 "นิโคลีน ลิมศนุกาญจน์" รองอันดับ 2 ได้แก่ MUT 18 "อาย กัญญลักษณ์" รองอันดับ 3 MUT 23 "โอปอล​-สุชาตา